6#*1*707*

در حال سفر به خارج از کشور هستید؟!!

نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر نمایندگی بیمه ندارید

فقط با شماره گیری این کد در هر زمان و هر مکان برای هر مدت زمان از سفرتان می توانید فقط با وارد کردن کد ملی ، سال تولد و شماره پاسپورت خود بیمه نامه متناسب با درخواستتان را دریافت نمایید.

 

شبکه های اجتماعی