707#*

این سامانه جهت در دسترس بودن بیمه در 24 ساعت شبانه روز و انتخاب دلخواه پوشش ها بدون صرف وقت و هزینه جهت مراجعه حضوری طراحی گردید است که به راحتی و با ارزانترین حق بیمه این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که برای هر زمانی که می خواهید برای خود و خانواده تان بیمه تهیه نمایید ،فقط کافیس شماره #707* را شماره گیری نماید.

شبکه های اجتماعی