زلزله 6 ریشتری در مرز ایران و عراق

... نوشته شده بیمه همراه توسط

▪️بزرگی: 6
 محل وقوع: مرز عراق و كرمانشاه  - حوالی ازگله(كرمانشاه)
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/09/20 17:39:56
طول جغرافیایی: 45.8
عرض جغرافیایی: 35.07
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

 ▪️نزدیک‌ترین شهرها:
26 کیلومتری ازگله (كرمانشاه)
38 کیلومتری نوسود (كرمانشاه)
43 کیلومتری نودشه (كرمانشاه)
     
 ▪️نزدیکترین مراکز استان:
112 کیلومتری سنندج
143 کیلومتری كرمانشاه

شبکه های اجتماعی