بیمه درمان تکمیلی انفرادی

شرایط خرید این بیمه نامه

*حداکثر سن جهت خرید بیمه نامه 40 سال است

* دوره انتظار برای کلیه پوشش ها 3 ماه است. ( به استثنای حوادث )

* فرانشیز 20 درصد است.

*امکان صدور بیمه نامه برای متقاضیان مبتلا به بیماری های قلبی، کلیوی ، مادرزادی ، سرطان و یا عارضه از قبل موجود ، وجود ندارد.

( در صورت اثبات خلاف این امر توسط پزشک معتمد بیمه گر، بیمه نامه ابطال خواهد شد و خسارتی به بیمه گذار تعلق نمی گیرد )

 

 

شبکه های اجتماعی